Stručné pravidlá

Cashback

Kúpou výrobku sa rozumie uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový výrobok. Nákup sa musí uskutočniť v období od 1. marca do 31. augusta 2024. Účastník sa následne musí zaregistrovať najneskôr do 15. septembra 2024.

Možnosť 60-dňového testovania

Zákazníci majú možnosť využiť 60-dňovú skúšobnú verziu a vrátiť ju na predajné miesto za podmienok uvedených nižšie v priložených zásadách do 60 dní od zakúpenia. Cashback bude vyplatený do 75 dní od registrácie. V prípade vrátenia tovaru v predĺženej lehote budete potrebovať e-mailové potvrdenie o nevyplatení cashback, ktoré vám na požiadanie vystavíme.